Beskrivning

Se hemsidan!

Utrustning

Nikon, analogt och digitalt.
Bronica, 6x6.

Prislista

BLF

Hemsida

www.fotonova.se

EpostTelefon

070-6026019